cozumerman.net

Mesleki Eğitim PDF Yazdır e-Posta

Sayın yetkili; 

26 Mayıs 2008 Tarihli  26887 Sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan 5763 Sayılı “İŞ KANUNI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN”UN
9. maddesi d fıkrası uyarınca, 01.01.2009 Tarihinden itibaren işyerleri çalışanlarına "Mesleki Eğitim"lerinin aldırılması zorunlu hale getirilmiş olup eğitim almamış personel başına işverene 560 Lira idari para cezası uygulanmaya konmuştur.

İş yerlerinizde firmamız aracılığı ile "Mesleki Eğitim"ler düzenlenerek Milli Eğitim Bakanlığı onaylı "Mesleki Eğitim Sertifikası" verilebilmektedir.
 

MESLEKİ EĞİTİM BRANŞLARI

1- Tesviyecilik 7- Oto Motor Tamirciliği 13- Ofis (Büro) Yönetimi
2- Tornacılık 8- Mobilyacılık 14- Dış Ticaret
3- Kalıpçılık 9- Doğramacılık 15- Muhasebe
4- Ziraat Makineleri 10- Ayakkabıcılık 16- Endüstriyel Otomasyon
5- Kaynakçılık 11- Turizm Otelcilik 17- İşletme Yönetimi Eğitimi
6- Elektrik Tesisatçılığı 12- Perakende Satış 18- DİĞER
 

MESLEKİ  EĞİTİM NEDİR?

MESLEK

Meslek, insanlara yararlı mal ya da hizmet üretmek ve karşılığında para kazanmak için yapılan, belli bir eğitimle kazanılan sistemli bilgi ve becerilere dayalı, kuralları toplumca belirlenmiş etkinlikler bütünüdür.

MESLEKİ EĞİTİM

Mesleki eğitim; toplumsal hayatın her alanında ihtiyaç duyulan mesleklerde kalifiye teknik elemanlar yetiştirilmesi için gerekli bilgi ve becerilerin verildiği eğitimdir.

Mesleki eğitimin amacı, toplumun hedefleri ve iş çevrelerinin talepleri doğrultusunda bireylere belirli bir mesleğin gerektirdiği bilgi, beceri ve uygulama yeterliliklerinin kazandırılmasıdır.

MESLEKİ EĞİTİMİN TÜRKİYE’DEKİ YERİ

2005 yılında AB içinde yapılan bir araştırmada velilere "zorunlu eğitimi tamamlamış öğrenciye, genel mi, meslek eğitimi mi tavsiye edersiniz?" sorusu yöneltiliyor. İngiltere, Fransa, Finlandiya, Hollanda gibi gelişmiş ülkelerde yaşayanlar yüzde 70 gibi büyük bir çoğunlukla mesleki eğitim derken bu oran Türkiye’de çok aşağılarda kalmaktadır.

İş piyasasına girenlerin çoğunun mesleki bir eğitimi yok. Mesleki eğitim almayan kişiyi piyasada yetiştirmek de oldukça zor. Yani sadece genel lise eğitimi almış insanlar işgücü verimliliğini arttıramıyor.

Üniversite mezunlarının çoğu hayallerini kurdukları işlerde çalışamamaktadırlar. Memuriyete geçenler ve güçlü şirketlerde işe girenler üniversiteden mezun olanların mutlu azınlığını oluşturuyor.

Türkiye 10 yıllık perspektif içinde AB’ye tam üye olacaksa, ekonomide güçlü ve yapısal bir dönüşüm gerçekleştirmek zorunda.  Bu dönüşümün temelinde de verimlilik ve katma değeri yüksek ürünler üretmek ve ihraç etmek yatıyor.

Bu hedefe ulaşabilmenin en önemli ön koşullarından biri, vasıflı işgücü.

 

MESLEKİ EĞİTİMİN ÖNEMİ

     Ülkelerin gelişmesinde ve kalkınmasında sanayileşmenin temel unsuru olan bilgi, beceri ve iş alışkanlıklarına sahip yüksek verimi gerçekleştirecek kalifiye insan gücünün yetiştirilmesi gerekmektedir. Kalifiye elemanların bilgi ve becerisi, ekonomik başarının temelidir. Meslek eğitimi özellikle iki amaca yöneliktir. Bir tarafta genç insanlara başarılı bir meslek yolu hazırlamak, diğer yandan ekonomiye vasıflı eleman yetiştirmektir. Günümüzde, hızlı teknolojik değişme ve dünya düzeyindeki yapılaşma değişiminde Mesleki Teknik Eğitimin öneminin çok büyük olduğu herkes tarafından bilinen ve söylenen gerçektir.

     Geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin ilgi, istidat ve kabiliyetlerini geliştirecek, gerekli bilgi, beceri, davranışlar ve birlikte iş görme alışkanlığı kazandırmak suretiyle hayata hazırlanmasında ve Ülkemizin kalkınmasında en önemli unsur haline gelmesinde Mesleki Eğitimin önemi çok büyüktür.

     Bilim ve teknolojideki gelişmelere paralel olarak hızla gelişen endüstrimizin ihtiyaç duyduğu teknik insan gücünün yetiştirilmesi amacıyla Endüstriyel Teknik Öğretim Okulları eğitim ve öğretim vermektedir.

 

Misyonumuz

Müşterilerimizin, yasal, diğer gerekler ve deneyimlerimiz kapsamında eksiklerini belirlemek, pratik ve teorik bilgi birikimimizi kullanarak optimum çözümler üreterek kaliteli ve iş kazası yaratmayacak çalışanlar ve çalışma ortamları sağlamaktır.

Vizyonumuz

Verdiğimiz tüm hizmetlerde öncelikle bölgemizde, daha sonra tüm Türkiye de uzman kuruluş olmak.

Değerlerimiz

  • Gizliliğe Riayet
  • Güvenilirlik
  • Araştırmacılık
  • Dürüstlük
  • Sorumluluk
  • Kanun ve Kurallara Saygı
  • Başkalarının Hakkına Saygı
  • Çalışkanlık
  • Tasarruf ve Yatırıma İnanç
  • Dakiklik

Kimler Sitede

Şu anda 4 konuk çevrimiçi


Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/cozumerm/public_html/modules/mod_jaslideshow/mod_jaslideshow.php on line 289

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/cozumerm/public_html/modules/mod_jaslideshow/mod_jaslideshow.php on line 289

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/cozumerm/public_html/modules/mod_jaslideshow/mod_jaslideshow.php on line 289

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/cozumerm/public_html/modules/mod_jaslideshow/mod_jaslideshow.php on line 289

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/cozumerm/public_html/modules/mod_jaslideshow/mod_jaslideshow.php on line 289

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/cozumerm/public_html/modules/mod_jaslideshow/mod_jaslideshow.php on line 289

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/cozumerm/public_html/modules/mod_jaslideshow/mod_jaslideshow.php on line 289

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/cozumerm/public_html/modules/mod_jaslideshow/mod_jaslideshow.php on line 289

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/cozumerm/public_html/modules/mod_jaslideshow/mod_jaslideshow.php on line 289

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/cozumerm/public_html/modules/mod_jaslideshow/mod_jaslideshow.php on line 289

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/cozumerm/public_html/modules/mod_jaslideshow/mod_jaslideshow.php on line 289

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/cozumerm/public_html/modules/mod_jaslideshow/mod_jaslideshow.php on line 289

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/cozumerm/public_html/modules/mod_jaslideshow/mod_jaslideshow.php on line 289

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/cozumerm/public_html/modules/mod_jaslideshow/mod_jaslideshow.php on line 289
JA slide show

Anket

İş Sağlığı ve Güvenliği konularında profesyonel hizmet almayı düşünüyor musunuz?
 
Buradasınız  : Home Hizmetlerimiz Mesleki Eğitim

Biz profesyoneliz

Her biri kendi konusunda uzman kişilerden oluşan teknik ekip.

OHSAS 18001

OHSAS 18001 iş sağlığı ve güvenliği ön hazırlıklarının yapılması.

Eğitimler

Eğitimlerin sonunda katılımcı personele "Katılım Sertifikası" verilir.